JM Bygg
JM Byggkeramik
JM Byggkeramik
JM Byggkeramik
JM Byggkeramik

Marktegel

Marktegel (beläggningstegel) är indelad i 6 underkategorier på kulörer
   
       Vita kulörer
       Blandad kulörer
       Blå kulörer
       Bruna kulörer
       Gula kulörer
       Röda kulörer
       
Varje underkategori har tillverkare
 

 


 
Byggkeramik Sverige AB                    Byggkeramik Sverige AB                           Byggkeramik Sverige AB         
hovedlager/försäljning/utställning          Försäljning/utställning                                  Försäljning / Utställning
Hammarvägen 1                                   Laholmsvägen 84                                         Eleshultvägen 33
23237 Arlöv                                         30250 Halmstad                                           26041 Nyhamnsläge 
Mobil 0707-18 63 50                             mobil 0707-18 63 50 /52                              mobil:0707186350 / 52
info@byggkeramik.se                            info@byggkeramik.se                                   info@byggkeramik.se