JM Bygg
JM Byggkeramik
JM Byggkeramik
JM Byggkeramik
JM Byggkeramik

Vårt sortiment

Välkommen till vår byggkeramik


 Sortiment på produkter är indelad i 6 kategoriar.


1/ Taktegel
som är indelad i 3 underkategorier
  
       Glaserat taktegel
       Engoberat taktegel
       Naturröd taktegel

Varje underkategori har tillverkare

2/ Fasadtegel som är indelad i 5 underkategoriar på kulörer
   
       Glaserat fasadtegel
       Blandad kulörer
       Blå kulörer
       Bruna kulörer
       Gula kulörer
       Vita kulörer
Varje underkategori har tillverkare

3/ Interiörtegel som är indelad i 5 underkategoriar på kulörer 

       Glaserat interiörtegel
       Blandad kulörer
       Blå kulörer
       Bruna kulörer
       Gula kulörer
       Vita kulörer
Varje underkategori har tillverkare

4/ Golvtegel som är indelad i kategorier

       Röben Vigranit  (golvtegel för handel-industri-verkstad och för all belastning som krever hög produktkvalitet)
       Röda kulörer (Terra-cotta kulörer) 15mm och 20mm


5/ Marktegel (beläggningstegel) är indelad i 6 underkategorier på kulörer
   
       Vita kulörer
       Blandad kulörer
       Blå kulörer
       Bruna kulörer
       Gula kulörer
       Röda kulörer
       
Varje underkategori har tillverkare


6/  Blocktegel (byggkeramik för uppförning av byggnader,villa,etc är indelad i 3 underkategorier

       Isolerat blocktegel     U-värde på  0,08   00,9   0,10
       Oisolerat blocktegel   U-väde på    0,12   0,14   0,16 
       Källare blocktegel      U-värde på  0,16   0,18  

  Varje underkategori har tillverkare

  
       

 


 
Byggkeramik Sverige AB                    Byggkeramik Sverige AB                           Byggkeramik Sverige AB         
hovedlager/försäljning/utställning          Försäljning/utställning                                  Försäljning / Utställning
Hammarvägen 1                                   Laholmsvägen 84                                         Eleshultvägen 33
23237 Arlöv                                         30250 Halmstad                                           26041 Nyhamnsläge 
Mobil 0707-18 63 50                             mobil 0707-18 63 50 /52                              mobil:0707186350 / 52
info@byggkeramik.se                            info@byggkeramik.se                                   info@byggkeramik.se