JM Bygg
JM Byggkeramik
JM Byggkeramik
JM Byggkeramik
JM Byggkeramik


 Verksamhet

Byggkeramik Sverige AB
Hammarvägen 3
23237 Arlöv
0707 18 63 50
0707 18 63 52
info@byggkeramik.se

Företaget är importör och profilerat för leveranser av byggkeramik till kunder över hela Sverige.


Vår specialitet kan delas upp i 4 kategorier

1/ Användning av blocktegel för uppförning av tegelhus, utomhus tegelbeläggning och marktegel i trädgård.

2/ Användning av fasadtegel, tegelförbländning, interiörtegel och golvtegel.

3/ Användning av taktegel till takbeläggning som till slut ger ett i stort sett underhållsfritt hus för framtiden.

4/Användning av underlagsduk egen import (IVT), taklect i samarbet med DEROME, takavvattning i samarbet med LINDAB ,taksäkerhet i samarbete med LOBAS (Norge)


Vid vårt transitlager i Malmö blir alla leveranser från Tyskland kontrollerade och rätt tillbehör adderas till rätt leverans. 

Från Malmö går leveranser videre med kranbil och släp för direkt avlastning på kunds adress. 

På förfrågan erbjudes upplyftning på ställning eller tak om vår krankapasitet 20tonnmeter klarar detta.
Alternativet är avlastning för god tillkomst för större kranbil som räcker över taknock.
Detta kan samordnas den dag vädret är bra och det finns minst 3 man på tak för utläggning av tegel.


Önskar du som privatkund eller företagskund offert på någon av våra produkter (se sortiment startsidan) så ta kontakt med oss. Önskar du offert på produktleveranser inklusiv montering så kan vi även ordna detta.
   
Välkommen till våra försäljningskontor och utställningar i Arlöv-Halmstad-Nyhamnsläge (Höganäs)


Ta direkt kontakt här och be om offert


info@byggkeramik.se


 
Byggkeramik Sverige AB                    Byggkeramik Sverige AB                           Byggkeramik Sverige AB         
hovedlager/försäljning/utställning          Försäljning/utställning                                  Försäljning / Utställning
Hammarvägen 1                                   Laholmsvägen 84                                         Eleshultvägen 33
23237 Arlöv                                         30250 Halmstad                                           26041 Nyhamnsläge 
Mobil 0707-18 63 50                             mobil 0707-18 63 50 /52                              mobil:0707186350 / 52
info@byggkeramik.se                            info@byggkeramik.se                                   info@byggkeramik.se